Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Brondocument

Een gegevensdrager die als bron dient voor te verwerken gegevens, zoals opneming, wijziging of niet langer geldig zijn van gegevens in een registratie