Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Bijdrage ZBO RwT

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
  In behandeling nemen aanvraag Dit betreft de aanvraag voor een
bijdrage die in behandeling is genomen door beleid
         
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Budgetcheck Registratie van conceptbeschikking, toetsen beschikbaar verplichtingen en kas budget Reservering (verplichtingen- en kasbudget) Reservering (verplichtingen- en kasbudget)   •Kasbudget: Is er voldoende geld beschikbaar?
•CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartikel wordt geboekt
Verplichtingen = kas regeling
  (Concept) beschikking beoordelen (financiële adm). Beoordelen op doelmatigheid en rechtmatigheid op basis van bestuurlijk gemaakte afspraken e.d.         Comptabiliteitswet
  Registreren/boeken van de juridisch aangegane verplichting   Stamgegevens Stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren. Handelsregister nummering
      Datum ontvangst Datum ontvangst      
      Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
      Kasritme Kasritme      
      (Korte) omschrijving (Korte) omschrijving      
    Uitgaande beschikking/brief getekend door gemandateerde (autorisatie). Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting) Datum uitgaande beschikking/ brief (juridische verplichting)      
      Einddatum bijdrage Einddatum bijdrage      
      Einddatum administratieve verantwoording/afrekening Einddatum administratieve verantwoording/afrekening      
      Verplichtingnummer Verplichtingnummer      
      Verplichting Verplichting Openstaande verplichtingen Verschil in resultaat bij vastleggen Verpl=Kas en vastleggen verplichting vooraf (evt.meerjarig)
Let op; departementen gaan verschillend om met de Aanwijzingsregeling V=K
Verplichtingen = kas regeling
      Kasraming Kasraming     Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
Betalen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling gebaseerd op liquiditeitsbehoefte aanvrager of op basis van DVO   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen   Artikel 4 Comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven Slechts indien er in afspraken of regelgeving ligt vastgelegd dat een opgeleverde verantwoording leidt tot aanpassing van de bijdrage, is de volgende processtap (‘Vaststellen bijdrage’) van toepassing. In alle andere gevallen eindigt het proces hier.  
      bedrag bedrag      
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
      Grootboekrekening voorschotten Grootboekrekening voorschotten Openstaande voorschotten    
      stamgegevens stamgegevens      
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen bijdrage              
Financieel afwikkelen vorderen (verantwoording) Ontvangen verantwoording           SuWi, kaderwet ZBO's
  Beoordeling door opdrachtgever/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiele instrumenten
  Opstellen van concept eindafrekening/beschikking   Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief) Datum uitgaande beschikking (verzenddatum brief)      
  Definitieve beschikking binnen wettelijke termijnen Getekende beschikking door gemandateerde (autorisatie) definitief bedrag definitief bedrag      
      stamgegevens stamgegevens      
  Vaststellen saldo; Nul, eindbetaling dan wel een vordering Indien de afrekening ongelijk is aan 0, dan ontstaat een nabetaling of vordering Zie processtap betalingen of vordering        
    Verplichting wordt afgesloten en eventuele voorschotten worden afgewikkeld.     Openstaande voorschotten openstaande verplichtingen    
Instellen vordering              
Financieel afwikkelen vorderingen (ontvangsten); zie proces vorderingen Opstellen vordering Indien afrekening < voorschot wordt een vordering ingesteld          
    Ontvangstenrekening gekoppeld aan juiste instrument          
  Vervolg inningenproces waaronder herinnering/aanmaning.            
  Kwijtschelding, voorlopig en definitief buiteninvordering            
Open tabel in nieuwe pagina