Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2019

Bijdrage Internationale Organisaties

Hoofdproces Processtap Omschrijving Data (vastgelegd in financiële adm. of subsystemen) Definitie Jaarrekening Aandachtpunt Regelgeving
Bijdrage aanvraag behandelen              
Beoordeling Registratie van de aanvraag Dit betreft de aanvraag voor een bijdrage die in behandeling is genomen door beleid Registratie van de aanvraag        
  Toets op type organisatie Deze organisaties mogen niet een agentschap of ZBO/RwT zijn Registratie van de beoordeling/akkoord     Bijdrage aan internationale organisatie hoeft niet altijd volgens V=K te worden geboekt. Bijdrage kan ook onder voorwaarden  
  Beoordeling op rechtmatigheid en doelmatigheid         Hierbij wordt er van uitgegaan dat er geen sprake is van voorschotten, maar van vaste bijdragen.
 
Verlenen van de (inter)nationale bijdrage              
    Toetsen van beschikbaar verplichtingen -en kasbudget verplichting verplichting   Kasbudget: De CW geeft aan dat elke verplichting op een begrotingsartikel wordt geboekt Comptabiliteitswet: Verplichtingen-kas regeling
      Budget Budget      
    stamgegevens stamgegevens stamgegevens   Vastleggen KVK nummer alléén nodig bij Nederlandse bedrijven of instellingen, of Nederlandse vestigingen van crediteuren.  
      Factuur Factuur      
Aangaan of bijstellen van verplichtingen Registreren van de juridisch aangegane verplichting Registratie van de aanvraag in de financiële administratie Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiële instrumenten
      (Korte) omschrijving (Korte) omschrijving      
    Uitgaande bijdrage brief geautoriseerd door gemandateerde Datum uitgaande bijdrage brief (juridische verplichting) Datum uitgaande bijdrage brief (juridische verplichting)      
      Begindatum bijdrage Begindatum bijdrage      
      Einddatum bijdrage Einddatum bijdrage      
      Verplichtingenbedrag Verplichtingenbedrag openstaande verplichtingen   RBV 2014
      Kasraming Kasraming     Regeling departementale begrotingsadministratie
      Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ Grootboekrekening financieel_instrument_XYZ      
Betalen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (betalen) Betaling (vereffening) op basis van afgegeven bijdragebrief   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument Openstaande verplichtingen   Artikel 4 Comptabiliteitswet
      Datum betaling Datum betaling Uitgaven    
      Bedrag Bedrag   Afdracht/betalingen aan EU loopt via de Rijkshoofdboekhouding Financiën  
      Rekeningnummer Rekeningnummer      
Vaststellen van de bijdrage              
Financieel afwikkelen verplichtingen (verantwoording) Financiële afwikkeling op basis van afgegeven bijdragebrief            
  Beoordeling door eigenaar/budgethouder   Begrotingsartikel/instrument Begrotingsartikel/instrument     RBV definitie van financiële instrumenten
  Controle doelrealisatie en rechtmatigheid Verplichting wordt afgesloten Definitief bedrag Definitief bedrag Openstaande verplichtingen    
               
               
Open tabel in nieuwe pagina