Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Overig

Onder 'overig' is alle noodzakelijke informatie te vinden die niet direct gekoppeld is aan de begroting, de suppletoire begrotingen of het jaarverslag. Dit betreft de logistieke aanwijzingen, informatie over beleidsbrieven, de Nationale Verklaring en overige (aan Financiën aan te leveren) informatie.