Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Opbouw verplichtingen, ontvangsten en uitgaven van de vastgestelde begroting t, realisatie en het verschil (bedragen x € 1.000)
 
t-4

t-3

t-2

t-1
Realisatie
t
Oorspronkelijk
Vastgestelde
begroting
t
Verschil
t
Verplichtingen              
Waarvan garantieverplichtingen (indien van toepassing)              
Uitgaven              
               
Programmauitgaven              
Financieel instrument A              
Financieel instrument B              
Apparaatsuitgaven              
               
Programmaontvangsten              
Apparaatsontvangsten