Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

Suppletoire begroting

De modellen beginnend met 2.1 hebben betrekking op de Voorjaarsnota/1e suppletoire begroting. De modellen beginnend met 2.2 hebben betrekking op de Najaarsnota/2e suppletoire begroting.

 1. 2.10

  Begrotingswetsvoorstel

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van………………………… (...)  voor het jaar 20.. (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie...

 2. 2.11

  Departementale begrotingsstaat

  Model: Gewijzigde begrotingsstaat van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of -) 1 e sup...

 3. 2.12

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen

  Model: Gewijzigde begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 20.. (bedragen x € 1.000) Naam Oorspronkelijk vastgestelde begroting     Mutaties (+ of -) 1 e suppletoire begroting   Totaal ontv...

 4. 2.13

  Begrotingsstaat Begrotingsfonds

  Model: Gewijzigde begrotingsstaat van ...fonds (..) voor het jaar 20.. (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Mutaties (+ of -) 1 e suppletoire begrotin...

 5. 2.14

  Memorie van toelichting

  Model: INHOUDSOPGAVE A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde...

 6. 2.15

  Budgettaire gevolgen van beleid

  Model: Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel X. (Bedragen x € 1.000) Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) Mutaties via NvW en amendementen (2...

 7. 2.15a

  Budgettaire gevolgen beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst

  Model: Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (bedragen x € 1.000)   Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) Mutaties via NvW en amendementen (2)...

 8. 2.16

  Toelichting niet-beleidsartikelen

  Model: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t naar de stand 1 e suppletoire begroting t Algemeen, Bedragen x € 1.000 Stand ontwerpbegroting t (1) ...

 9. 2.17

  Uitgavenmutaties

  Model: Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Bedragen x € 1.000) Art. nr. Uitgaven t Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting t Belangrijkste suppletoire mutaties 1) 2) 3) 4) 5...

 10. 2.18

  Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

  Model: Baten-lastenagentschap …………………….Suppletoire begroting 20.. (Voorjaarsnota) (bedragen x € 1.000) Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting (2) Mutaties (+of-) 1 e suppletoire begr...

 11. 2.18a

  Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

  Model: Ontvangsten en uitgaven overzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota Verplichtingen-kasagentschap…………………Suppletoire begroting 20.. (Voorjaarsnota) (Bedr...

 12. 2.20

  Begrotingswetsvoorstel

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ......(...) voor het jaar 20.. (wijziging samenhangende met de Najaarsnota). VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, ...

 13. 2.21

  Departementale Begrotingsstaat

  Model: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van ............. (...) voor het jaar 20.. (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving Oorspronkelij...

 14. 2.22

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen

  Begrotingsstaat inzake de agentschappen Model: Wijziging van de begrotingsstaat inzake de verplichtingen-kasagentschappen (Najaarsnota) Begroting 20.. Ministerie van ..............(...) (Bedragen x € ...

 15. 2.23

  Begrotingsstaat Begrotingsfonds

  Model: Wijziging van de begrotingsstaat van het ...... fonds (..) voor het jaar 20.. (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000) Art. Omschrijving (1) Oorspronkelijk vastgestelde...

 16. 2.24

  Memorie van toelichting

  Model: Inhoudsopgave A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3 De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, de...

 17. 2.25

  Budgettaire gevolgen van beleid

  M odel: Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (Bedragen x € 1.000) Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) Stand 1 e suppletoire begrotin...

 18. 2.25a

  Budgettaire gevolgen beleidsartikel Grote Uitvoerende Dienst

  Model: Tabel Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel X (bedragen x € 1.000)   Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) Stand 1 e suppletoire begroting...

 19. 2.26

  Toelichting niet-beleidsartikelen

  Model: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting t tot en met de stand 2 e suppletoire begroting t Algemeen (Bedragen € 1.000) Stand oorspronkelijk v...

 20. 2.27

  Niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien

  Model: Tabel verdeling loon- en prijsbijstelling (Bedragen  x € 1.000) Artikelnummer Omschrijving Loonbijstelling Prijsbijstelling ... ... ... ... ... ... ... ... ... Totaal van de verdeling Nog niet ...

 21. 2.28

  Uitgavenmutaties

  Model:     Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 20.. (Najaarsnota) (Bedragen x € 1.000) Art. nr. Uitgaven t Stand oorspronkelijke vastgestelde begroting t Stand 1 e suppletoire begroting t Be...

 22. 2.29

  Exploitatie- en kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap

  Model: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Najaarsnota)(bedragen x € 1.000) Omschrijvi...

 23. 2.29a

  Overzicht ontvangsten en uitgaven verplichtingen-kasagentschap

  Model: Overzicht van ontvangsten en uitgaven: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota Verplichtingen-kasagentschap …………… Suppletoire begroting 20.. (Najaarsnota) (Bedr...