Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2013

4.53 - Driemaands kasprognose betalingen en ontvangsten

Klik hier voor de toelichting van het model driemaands kasprognose

Klik hier voor het model 3 maands kasprognoses betalingen en ontvangsten.xlsl

Toelichting

Het model voor de betalingen en ontvangstenis > 10 mln. is in excel aangemaakt en bestaat uit drie modellen:

  • een model voor de departementen;

  • een model voor de agentschappen;

  • een model voor terugkerende betalingen.

 

De betalingen en ontvangsten > 10 miljoen kunnen in één model worden opgenomen, op voorwaarde dat er duidelijk wordt aangegeven of het een betaling (+) of een ontvangst (-) betreft.

Let op! Het blad voor terugkerende betalingen dient alleen te worden ingevuld als een betaling meerdere keren per jaar plaatsvindt. Dit formulier hoeft maar een keer per jaar ingevuld te worden, tenzij er een verandering plaatsvindt. 

Indien na inleveren van de kasprognose grote wijzigingen plaatsvinden, is het van belang dat deze onmiddellijk telefonisch worden doorgegeven aan de afdeling Staatsschuld en Schatkistbeheer van het Agentschap van de Generale Thesaurie. Hiervoor kan contact worden opgenomen met:

Kees Mommers 070 - 342 8601

Wing Yan Yip 070 - 342 8768

Edwin Eichhorn 070 - 342 8048