Logo Rijksoverheid - Ministerie van Financiën

Rijksbegrotingsvoorschriften 2016

Wijzigingen

Meest recente wijzigingen

08 november

2016-11-08—Vaststelling RBV 2017

De RBV 2017 is op 31 oktober jl. vastgesteld door de minister van Financiën en op 8 november gepubliceerd in de Staatscourant.

De RBV 2017 geldt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017 en wordt per 1 januari als startpagina gepubliceerd op de website. Tot die tijd is de RBV 2017 te vinden via http://rbv.minfin.nl/2017

Alle wijzigingen ten opzichte van de RBV 2016 zijn na te lezen onder het tabblad "wijzigingen"

Tijdschema 06 december t/m 06 januari

Voorbereiding

12 december

Financiën/IRF deelt per brief aan de directeuren FEZ de definitieve vaststelling van de loon- en prijscodering mee.

Uitvoering

15 december

Bij Financiën/AGT/SSB (ssb.betalingsverkeer@minfin.nl) indienen van de driemaands kasprognose. Zie hiervoor model 4.53.   

15 december

Bij Financiën/RHB (bz.rhb@minfin.nl) indienen van de gecorrigeerde saldibalans november (zie model 4.54). Invoeren van de artikelrealisaties van uitgaven en ontvangsten in november op (sub)artikelonderdeelniveau in IBOS. De artikelrealisaties sluiten aan op de gecorrigeerde saldibalans. Dit is ten behoeve van de maandrapportage aan de Rijkshoofdboekhouding en het CBS.

Verantwoording

15 december

Beleidsmatige uitgavenmutaties na Najaarsnota per brief verzenden aan de Tweede Kamer.

RBV 2016

Op deze site vindt u de Rijksbegrotingsvoorschriften 2016. Deze hebben betrekking op de verantwoording over 2015, de uitvoering van de begroting 2016 en de voorbereiding van de begroting 2017.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar hafir@minfin.nl.

Wijzigingsmail

Vul uw e-mailadres in om u aan- of af te melden. Als u zich reeds heeft aangemeld wordt bij opnieuw invoeren uw e-mailadres verwijderd.